Se izgradnja sončne elektrarne res izplača?


izgradnja sončne elektrarne

Ker nam sonce sveti zastonj, je izgradnja sončne elektrarne dobra zamisel, saj tako pridobimo elektriko, ki jo lahko uporabljamo zase, ali pa jo prodajamo. Tako izkoriščamo obnovljiv vir energije, hkrati pa ne onesnažujemo okolja.

Ko pomislimo, da bi imeli lastno sončno elektrarno, se najprej pojavi vprašanje, koliko bi bila investicija in ali se izgradnja sončne elektrarne sploh izplača. Količina električne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna, je odvisna večih dejavnikov. Najbolj pomembna je lokacija objekta, prav tako, pa je pomembno tudi na katero stran je orientirana streha. Najbolj primerna je streha, ki ima naklon od 0 stopinj do 60 stopinj in je nagnjena na jug, jugovzhod, ali pa na jugozahod. Poskrbeti je treba tudi, da je strešna kritina dovolj kvalitetna, da prenese dodatno težo, ki jo prinese namestitev fotonapetostnega sistema. Da pa bo izgradnja sončne elektrarne najbolj optimalna, pa je poleg lokacije in strehe, pomembno več dejavnikov: izbira kvalitetnih elementov sončne elektrarne, pravilna izbira usposobljenih strokovnjakov, najboljše razmerje med investicijo in dobičkom, oziroma izplenom.

Ko se odločite, da bi radi investirali v domačo sončno elektrarno in ste skrbno izbrali ponudnika, se lahko začne postopek, oziroma izgradnja sončne elektrarne, ki traja približno 15 tednov. Najprej pridejo strokovnjaki na ogled objekta, hkrati vam svetujejo najboljšo rešitev, naredijo vse izmere, ki so potrebne za tehnično izvedbo. V drugem tednu sledi cenitev vrednosti investicije in vračilno dobo. Izračunajo tudi moč sončne elektrarne, koliko elektrike se bo proizvedlo in koliko boste imeli potencialnega zaslužka. Tretji teden se pridobivajo vsa potrebna soglasja. Ko so soglasja pridobljena, se lahko začne z montažo elektrarne. Najprej je treba montirati podkonstrukcijo, nato sledi pritrditev fotonapetostnih modulov, razsmernikov in razdelilnih omaric. Prav tako pa se montira tudi priključno merilne omarice. Nazadnje pa sledi še ožičenje in postavitev strelovodnega sistema. Prav tako pa se namesti tudi nadzorni sistem in  izdela poročilo o meritvah elektroinštalacij. Nekje v desetem tednu, ko poteka izgradnja sončne elektrarne, se sklene pogodba za dostop do ditribucijskega omrežja. V enajstem tednu sledi priklop sončne elektrarne na omrežje in inšpekcijski pregled. Prav tako pa se uporabnika usposobi za upravljajnje sončne elektrarne. V zadnjih tednih se pridobi še deklaracija za proizvodno napravo. Na koncu se sklene še pogodba o subvencionirani prodaji električne energije in pogodba o vzdrževanju.

Načeloma se fotonapetostne module namesti na streho objekta, ki ima nameščen števec porabe električne energije. Če gre za objekt, ki je namnenjen za trajno bivanje in njegova uporabna površina ne presega 250 m2 v enostanovanjski hiši in 120 m2 v večstanovanjski hiši, potem ste lahko upravičeni do znižane 9,5 % stopnje DDV. Lahko pa module namestite tudi na pomožne gospodarske objekte, kot je naprimer garaža, kozolec ali delavnica, vendar pa bo v tem primeru investicija dražja, zaradi 22 % DDV.

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

Preden se začne izgradnja sončne elektrarne, pa se prej pozanimajte tudi, kako velika naj bo, glede na vaše potrebe, oziroma želje. Odvisno je tudi od tega, ali želite pridobivati elektriko za svoje potrebe, ali pa jo želite prodajati. Površina, ki jo bodo zavzeli fotonapetostni moduli, je odvisna od tega, koliko ste imeli letne porabe električne energije v preteklih letih, pri tem pa je treba prišteti še potencialno povečano porabo v prihodnosti, če veste, da boste naprimer v kratkem namestili toplotno črpalko, ali pa kakšen drug večji porabnik električne energije. Večja kot je poraba, večjo površino bo elektrarna zavzela. Nekako se priporoča najmanj 21 m2 površine.

Kolikšna je cena sončne elektrarne za povprečno gospodinjstvo?

Izgradnja sončne elektrarne je po cenovni plati odvisna od tega, koliko električne energije porabite. Cene sončnih celic se gibljejo okrog 200 evrov na kvadratni meter. Tako lahko rečemo, da bi štiričlansko gospodinsjtvo za sončno elektrarno odštelo približno 11.000 evrov. Cena je seveda odvisna tudi od ponudnika storitev, kvalitete panelov in garancije. Pričakujete lahko, da se vam bo investicija povrnila v 10 letih, odvisno tudi od tega, če boste koristili različne subvencije. Življenjska doba povprečno kvalitetne sončne elektrarne je nekje 30 let, tako,da se vam investicija definitivno izplača. Ko boste imeli elektrarno nameščeno, pa se vam bo mesečni strošek za električno energijo znižal za kar 75%.

Pri ponudniku, ki ste ga izbrali, se pozanimajte za ugodno financiranje. Nekateri ponujajo odplačevanje na obroke, nekateri pa vam ponudijo drugačno finančno pomoč. Lahko pa se prijavite na različne razpise, kjer država iz eko sklada subvencionira del vaše naložbe. Nepovratna sredstva eko sklada znašajo 180 evrov za 1 kVA nazivne moči inštalirane električne naprave za samooskrbo z električno energijo.

Izgradnja sončne elektrarne se vam definitivno izplača, saj se vam investicija, lahko povrne že v 10 letih. Če boste zaprosili za subvencijo od eko sklada pa še prej. Poleg tega, da boste samooskrbovani z električno energijo, jo lahko tudi prodajate in s tem kar nekaj zaslužite. Tudi cena vaše nepremičnine se bo povečala. Hkrati pa boste veliko prispevali k varovanju okolja, saj domača električna elektrarna ne povzroča izpustov ogljikovega dioksida, s tem pa poskrbite za čimmanjši ogljični odtis.

Zadnji prispevki