Koliko električne energije in iz katerih virov jo porabimo v Sloveniji?


poraba električne energije v sloveniji

Poraba električne energije v Sloveniji po statistiki SURS kaže, da Slovenci porabimo na leto 6.352 kWh na prebivalca, kar znaša v povprečju 17 kWh na dan za enega Slovenca, medtem ko celotna poraba energije na človeka na dan znaša 82 kWh in zajema tudi druge vire energije. Glede na to, kolikšna je poraba električne energije v Sloveniji, jo doma proizvedemo kar 83,5 % in sicer največ iz jedrske energije, tudi iz premoga in hidroenergije. Iz sončnih elektrarn smo proizvedli le 2 % energije, kljub porastu teh elektrarn pri nas v zadnjih letih.

Brez električne energije si danes ne moremo predstavljati življenja, sploh ne od kar se je pojavila korona kriza, saj večina dela poteka od doma in se je dejansko celotno življenje večine slovenskih državljanov, z izjemo nekaterih poklicev, preselilo v naše domove. Za kakovostno bivanje v naših domovih, za ogrevanje in hlajenje, osvetljavo, toplo vodo, pripravo hrane, higieno, komunikacijo in delo ter razvedrilo pa seveda potrebujemo električno energijo.

Do letošnjega leta je večino električne energije porabila cestna industrija predvsem promet in predelovalna industrija, šele na tretjem mestu so gospodinjstva. V tem letu je možno, da se bo ta slika precej obrnila na glavo, kar bodo pokazali statistični podatki.

Poraba električne energije v Sloveniji glede na vire energije

Poraba električne energije v Sloveniji po SURS-u kaže, da Slovenci proizvedemo največ električne energije iz neobnovljivih virov energije in sicer kar 83 %. Od tega je 47 % proizvedene elektrike iz jedrske energije, še vedno 34 % iz premoga in 3 % iz zemeljskega plina. Ne uporabljamo pa nafte in naftnih derivatov, kar je dobro za okolje.

Iz obnovljivih virov energije pa uporabljamo 12 % hidroenergije, 3 % biogoriva ter odpadkov, najmanj pa iz sončne in geotermalne energije, samo 1 %. V tem sektorju imamo še precej možnosti za razvoj, kar tudi podpira država z razlogom ohranjanja čistega okolja in narave.

Zadnje čase pa distributerji električne energije ponujajo možnost izbire, iz katerega vira bomo uporabljali elektriko. Primer je eden najboljših in najbolj znanih distributerjev energije Gen-i, ki za doplačilo enega Eur zagotavlja samo električno energijo iz sončnih elektrarn. Odločitev vsakega porabnika posebej pa je, ali bo to podprl ali pa ne.

Poraba električne energije v Sloveniji glede na vrste elektrarn

Vetrnih elektrarn v Sloveniji še nimamo in tudi ni videti neke večje možnosti za postavitev take elektrarne glede na silen odpor okoljevarstvenikov.

Imamo pa sončne elektrarne, ki proizvedejo 2 % električne energije glede nato, kolikšna je celotna poraba električne energije v Sloveniji. Ker so subvencionirane s strani države, se jih postavlja vedno več in je ta trend zadnja leta zelo v porastu, kar je za našo prihodnost in okolje dobro znamenje, saj smo na poti uporabe čiste in obnovljive energije za proizvodnjo električne energije.

30 % vse električne energije proizvedejo hidroelektrarne. Največje pri nas so Dravske elektrarne Maribor (DEM), sledijo jim Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), pa še Savske elektrarne Ljubljana (SEL) in  Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).

35 % električne energije proizvede naša edina jedrska elektrarna Nuklearna elektrarna Krško (NEK).

33 % električne energije proizvedejo termoelektrarne na premog in plin, ki pa so Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), Termoelektrarna Trbovlje (TET), Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL) in pa plinska elektrarna Termoelektrarna Brestanica (TEB).

Kakšna je poraba električne energije v Sloveniji glede na končne uporabnike?

Poraba električne energije v Sloveniji, ki je namenjena končnim potrošnikom, je v povprečju 5.000 ktoe ali 206 PJ (= 57 TWh) glede na vir iz SURSa.

Vsako leto je na slovenskih cestah vedno več registriranih motornih vozil, zato je poraba električne energije v cestnem prometu največja, kot tudi v ostalem prometu, znaša pa kar 39 %. V tem letu se slika na tem področju precej spreminja.

Na drugem mestu po porabi električne energije je industrija, ki porabi 25 % vse električne energije v Sloveniji. Največ elektrike porabi predelovalna industrija, tak trend je pričakovati še naprej, saj predelovalna industrija mora obstajati ne glede na razmere, ker jo nujno potrebujemo za proizvodnjo hrane na primer.

Tretji največji porabnik pa so vsa gospodinjstva pri nas, ki pa porabijo 23 % električne energije glede na druge porabnike na leto, kar pa se v tem letu spreminja v prid gospodinjstev in ne vemo, koliko časa bo ta trend še trajal.

Kako se deli poraba električne energije v Sloveniji v gospodinjstvih?

Glede na poudarke iz SURSa je poraba električne energije v Sloveniji v gospodinjstvih največja za velike električne gospodinjske aparate, med katere sodijo hladilniki, zamrzovalne skrinje in drugi zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji in pomivalni stroji, ki porabijo kar polovico električne energije v gospodinjstvu. Po vsej verjetnosti se ta trend ne bo spremenil neglede na korona situacijo.

Poraba električne energije v Sloveniji je največja  za ogrevanje sanitarne vode, kar je dobrih 18 %. 12 % pa porabimo za ogrevanje in hlajenje prostorov, kar pa bi se znalo spremeniti glede na to, da domače prostore uporabljamo vedno več, zadnje čase pa kar stalno. Slabih 8 % porabimo za pripravo hrane, 6.5 % za pametne naprave in najmanj 5.5 % za razsvetljavo. Tudi te slednje tri porabe bi se letos znale spremeniti v plus, torej v večjo porabo glede na to, da smo več doma, saj ni pričakovati, da bo večina gospodinjstev hrano naročala izven bivalnih prostorov.

Poraba električne energije v Sloveniji in podnebne spremembe

Lansko leto 2019 se je pričel postopek priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, v katerem so zapisani ukrepi in cilji zmanjšanja skupne emisije toplogrednih plinov za 36 %.

Eden od ciljev, ki se vseh nas tiče je tudi, da se bo energetska učinkovitost povečala za 35 %. Želimo doseči kar 27 % delež pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije ter v končni rabi energije za celotno državo. Te cilje bo država izvajala na več načinov. Že nekaj let pa podpira izgradnjo zasebnih sončnih elektrarn in vgradnjo toplotnih črpalk ter izgradnjo nizko ali nič enrgijskih hiš.

Za vse investicije v novogradnje na ta način država prispeva lahko posameznemu investiranju v novogradnjo ali obnovo stavbe do 21 tisoč Evrov, kar je dobra spodbuda, ki bo zagotovo dolgoročno obrodila veliko sadov. Poraba električne energije v Sloveniji se bo tako lahko izvajala tudi iz obnovljivih virov energije, kot je sonce in sicer lahko sončno elektrarno namesti vsaka stavba, ki ima za to nekaj osnovnih pogojev.

Zadnji prispevki