Sevanje sončne elektrarne – ali je res nevarno?


sevanje sončne elektrarne

Sevanje sončne elektrarne je pogosto omenjeno v raznih člankih in celo diplomskih nalogah, največkrat pa na forumih, kjer se ljudje sprašujejo, ali sončne elektrarne res sevajo in oddajajo škodljive vibracije v okolje ter za ljudi? Ali je sevanje sončne elektrarne res nevarno za uporabnike, so preverjali tudi znanstveniki v številnih raziskavah, kot so tudi preverjali sevanja mobilnih telefonov, ekranov, električne napeljave in drugih električnih aparatov, pa si poglejmo, kako je s tem, saj so mnenja zelo različna.

Pregledali smo kar nekaj dejstev in podajamo racionalna ter preverjena dejstva. V končni fazi gre za to, katerim podatkom zaupamo, je pa najbolje, da se odločimo po lastnih izkušnjah in preizkusimo napisano tudi sami zase, šele tako bomo res lahko vedeli, kaj je res in kaj ne. Nenazadnje na naše počutje vse vpliva točno tako, kot si mi sami zamislimo, vključno z idejo, da je sevanje sončne elektrarne lahko nevarno za naše zdravje.

Kaj sončna elektrarna sploh je?

Sončna elektrarna je sestavljena iz različnih električnih sistemov in naprav, ki oddajajo sevanja do določene meje. Nekateri ljudje so tako razvili svoj sluh, da lahko brnenje električnih kablov slišijo celo iz sten. Medtem, ko brnenje visoko napetostnih kablov dejansko vsak sliši.

Sami smo naredili nekaj preizkusov, ki jih lahko naredite tudi sami, če vas zanima vpliv sevanja na vas, vendar bodite zelo objektivni, saj se človeški možgani kaj hitro lahko prilagodijo našim lastnim prepričanjem, pa tudi, če niso realna. O tem preberite v nadaljevanju članka.

Sevanje sončne elektrarne lahko nekako damo ob bok ostalim električnim napravam v gospodinjstvu, pisarni ali proizvodnji in kmetijstvu. Sončna elektrarna je običajno postavljena na strehi, kjer so paneli, iz katerih vodijo kabli po vsej hiši. V mes so še električne omarice ter razsmerniki, ki vsak od njih sprošča določeno mero sevanja in statične elektrike ter predvsem magnetno polje zato, ker po njih teče enosmerni električni tok.

Kaj povzroča električno sevanje in statiko?

Sončna elektrarna deluje zaradi sončnega sevanja, ko sonce oddaja žarke, ki potujejo do našega panela na strehi v obliki spektra svetlobe, v katerem je največ infra rdeče svetlobe, tudi ultravijolične in ostalih delov svetlobe.

Vsaka električna naprava povzroča statično elektriko in določeno sevanje. Sevanje sončne elektrarne je tolikšno, kolikor ga povzročajo njeni sestavni deli, ki so paneli, kabli, razsmerniki in električne omarice.

Ker električni tok teče po kablih in teh napravah, lahko rečemo, da je sevanje zanemarljivo, saj gre za enosmerni tok, ki povzroča zelo majhno električno polje. Največkrat so kabli in omarice ter druge naprave v stenah, zato tudi materiali, ki se stapljajo zidove, zadržijo večino sevanja in statično magnetno polje, ki ga lahko zaznavamo z napravami.

Po zgornjem sodeč, lahko rečemo, da je sevanje sončne elektrarne zanemarljivo, saj že tako ali tako živimo na planetu Zemlja, ki ima precej močno magnetno polje, močnejše od električnega, ki je v stavbah, saj gre za zelo nizke napetosti, ki niso škodljive v nasprotju z visoko napetostnimi kablovodi in daljnovodi, ki pa so zato namerno postavljeni izven naselij.

Po slovenski zakonodaji ne poznamo mejnih vrednosti sevanja. Sevanje sončne elektrarne bi dejansko lahko postalo nevarno samo takrat, ko bi bile vrednosti sevanja zelo visoke, to pomeni nekaj tisočkrat višjih vednostih, kot jih dejansko oddaja manjša sončna elektrarna oziroma jih povzročajo njeni kabli, taka sončna elektrarna pa ima na primer 17 kV električne moči. Potem to pomeni, da po teh kablih poteka tok 26 A, ker ne vpliva na človeka, seveda pa je dobro biti od kablov in razsmernikov dovolj oddaljen.

Preizkus ali sevanje sončne elektrarne vpliva na ljudi

Sevanje sončne elektrarne se preizkusi tako, da se zmeri vse v naprave in kablovje v hiši oziroma stavbi ter prostorih in tako se točno ve, kakšno je sevanje. Po vsej verjetnosti boste ugotovili, da najbolj od vsega sevata televizija in ekran, zoprn električni smog pa povzročajo tudi računalniki ter brezprekinitvena napajanja.

Izklopili smo vse naprave v enem prostoru in odvili varovalke, da ni bilo nobenega sevanja niti v stenah. Potem je v tem prostoru počivalo in spalo nekaj različnih ljudi. Ugotovili smo, da sevanje sončne elektrarne v tem prostoru na večino zdravih ljudi ne vpliva, njihov spanec se je sicer nekoliko poglobil. Tisti ljudje, ki pa niso bili v dobri zdravstveni kondiciji, so spali bistveno bolje, sploh pa tisti, ki so imeli prepričanje, da jim električno sevanje močno škodi.

Kaj pa sevanje velike sončne elektrarne?

Sevanje sončne elektrarne, ki je zelo velika, je lahko bistveno drugačno, česar pa seveda ni v običajnem gospodinjstvu in za običajne poslovne stavbe. Take elektrarne pridejo v poštev kmetijstvu, industriji in velikih poslovnih stavbah.  Pri velikih sončnih elektrarnah so meritve pokazale, da se lahko presežejo mejne vrednosti pri kablovju ter razsmernikih tudi do enega metra oddaljenosti od teh kablov.

Na primer če vzamemo pod drobnogled velike daljnovode, je mejna vrednost teh kablov presežena v oddaljenosti celo kakšnega kilometra, pri srednjih daljnovodih pa od 100 do 300 metrov.

Sevanje sončne elektrarne in kje moramo biti previdni

Sevanje sončne elektrarne je največje pri razsmernikih, zato je dobro, da so razsmerniki, ki pretvarjajo nizko električno napetost v visoko torej 220 V in v izmenično napetost s frekvenco 50 Hz, katero potrebuje večina hišnih in pisarniških naprav ter strojev. Sevanje pri sončnih elektrarnah povzroča elektronska oprema, ki je vgrajena v razsmernikih, zato bodite od njih čim bolj oddaljeni. Da bi bili gotovi koliko, naročite izmero sevanja.

V industriji in kmetijstvu velja, da je potrebno imeti trofazni bistveno močnejši električni tok za delovanje zahtevnejših električnih porabnikov, med katere spada že večja krožna žaga za rezanje lesa ali varilni aparat. Tam so sevanja seveda večja.

Sevanje sončne elektrarne, ki je manjša, ni veliko in je neškodljivo, vseeno pa je smiselno izvesti meritve, da boste točno vedeli, pri čem ste. Sevanje nekaterim ljudem škoduje, drugim pa ne. Znano je na primer, da so sevanja v medijskih hišah res velika in noseče ženske, ki tam delajo, dobijo takoj bolniško že na začetku nosečnosti zaradi škodljivih vplivov na razvoj plodu, ki so dokazana.

Sami pa lahko tudi naredite preizkus in spite v prostorih z izklopljenimi električnimi aparati. V pisarnah in tovarnah pa se odmaknite od električnih virov, ki močno sevajo, pa boste sčasoma ugotovili, ali se počutite bolje ali ne.

Zadnji prispevki