Solarni regulator 12V je obvezna oprema solarnega sistema


solarni regulator 12v

Vsak solarni sistem, ki proizvaja električno energijo, ima največkrat vgrajen solarni regulator 12V, pogosto tudi 24V, boljši pa ima celo obe možnosti. Še preden se spustimo v podrobnosti, pa si poglejmo, kaj sploh je solarni regulator 12V in kakšne so njegove funkcije.

Kaj je solarni regulator 12V

Zapišimo kar najpreprosteje: solarni regulator je naprava, ki solarne akumulatorje ščiti pred prenapolnjenostjo oziroma uravnava električni tok, ki poteka od solarnih panelov do baterij. Gre za najpomembnejši element za uravnavanje napetosti in električnega toka, s pomočjo katerega dosežemo kar najučinkovitejše delovanje akumulatorja, hkrati pa preprečimo, da bi bil ta preveč obremenjen.

Poglejmo, kako je to videti v praksi. Solarne celice, ki so nameščene na strehi ali kje drugje, sončno energijo pretvorijo v električno. Električna energija se steka v akumulatorje, ki pa imajo kar nekaj slabosti, še posebej glede na dejstvo, da sončna energija ni enakomerno porazdeljena ne prostorsko ne časovno. Tu nastopi solarni regulator 12V, ki preprečuje, da bi se v akumulator steklo preveč električnega toka.

Posledice prenapolnjenosti akumulatorja znajo biti kar obsežne, pride lahko celo do eksplozije ali najmanj do njegove krajše življenjske dobe. Kadar se akumulator polni brez tovrstnega nadzora, bi v njem prišlo do vretja, s tem pa do plinjenja in posledično eksplozije. Neprimerna napetost lahko poškoduje tudi preostale naprave, ki so priključene na sistem. Solarni regulator 12V je zato zagotovo med najbolj iskanimi.

Nekateri regulatorji pri svojem delovanju preprosto zaustavijo polnjenje, spet drugi pa ga zmanjšujejo počasi, po stopnjah. Najosnovnejši regulatorji tako spremljajo napetost akumulatorja ter polnjenje ustavijo, ko se ta napetost dvigne do določene vrednosti. Zaradi vsega tega je res nujno, da poleg vseh drugih komponent v solarni sistem vgradite tudi solarni regulator.

Dodatne funkcije solarnega regulatorja

Prva funkcija solarnega regulatorja je torej zaščita akumulatorja, kadar se ta polni, deluje pa tudi v nasprotno smer – preprečuje, da bi električna energija tekla nazaj proti solarnemu modulu. S tem se izognemo nepotrebnemu praznjenju akumulatorja (zlasti ponoči) oziroma poskrbimo, da je ta ves čas ravno prav napolnjen. Solarni regulator 12V ima lahko dodan tudi polnilnik za akumulator.

Solarni regulatorji imajo zelo pogosto vgrajeno zaščito za primer kratkega stika. Ta lahko nastane pri porabnikih električne energije ali kje v kablih. Ima pa vsak solarni regulator 12V vgrajen tudi prikazovalnik stanja. Ena od njegovih funkcij je lahko tudi, da v primeru praznega akumulatorja izključi porabnike, torej naprave, ki porabljajo nastalo energijo. Izključitev se zgodi, kadar je napetost v akumulatorju nižja od določene vrednosti, ko se ta dvigne, pa regulator spet priklopi porabnike.

Regulator lahko vsebuje tudi senzor za temperature, ki poskrbi za to, da se polnjenje sproti prilagaja temperaturi akumulatorja. Ko so temperature nižje, solarni regulator 12V akumulator polni z drugačnim tokom kot pri višjih temperaturah.

Nekateri solarni regulatorji lahko polnijo dva akumulatorja hkrati, s čimer si zagotovo lahko zmanjšamo strošek investicije. No, tudi sicer investicija v kakovosten solarni regulator 12V ni velika, zlasti pa ne v primerjavi s tistim, kar lahko povzroči njegova neuporaba.

Kakšen solarni regulator naj torej izberem?

Pri nakupu regulatorja morate biti najbolj pozorni na to, da bo dovolj močan. To pomeni, da mora biti za vsaj 25 odstotkov močnejši od največje moči električne energije v samem sistemu. Nič nenavadnega ne bi bilo, na primer, da bi v sistemu nastal večji tok, kot predvidevate. Morda pa boste celoten sistem nekega dne razširili in takrat vam bo močan solarni regulator 12V prišel še kako prav. Sicer pa je izbira odvisna od tega, kako močni so solarni paneli in kakšna je napetost sistema. Seveda lahko izberete tudi kakšne dodatne funkcije, ki pa so odvisne bolj ali manj od vaših zahtev.

Dobro pa je vedeti, da ima večina solarnih sistemov z nominalno napetostjo 12 V dejansko izhodno regulacijo vse tja do 20 V, kar pomeni, da je regulator nujno potreben, saj se akumulator zaradi navedenega polni prekomerno.

Pravila za namestitev regulatorja

Obstaja nekaj pravil, ki jih morate upoštevati, kadar nameščate solarni regulator. Želimo si namreč, da bi svoje funkcije opravljal dobro in dolgo. Namestimo ga na suh in hladen prostor blizu akumulatorja. Bližina akumulatorja je pomembna zlasti zato, da bo lahko prejel čim bolj natančne podatke iz akumulatorja in temu prilagodil regulacijo polnjenja. Kljub temu naj ne bo nameščen bližje kot 30 centimetrov od akumulatorja.

Ko je solarni regulator 12V nameščen, sledi njegovo povezovanje z akumulatorjem in solarnim modulom. Pri tem je treba biti kar najbolj natančen, da bo solarni sistem deloval. Najprej regulator povežemo z akumulatorjem. Dobro bi bilo, da poleg namestite tudi varovalko. V nadaljevanju povežemo še s solarnim modulom, nazadnje pa je treba z regulatorjem povezati še porabnike električne energije.

Obvezna oprema solarnega sistema

Če torej že imate nameščen solarni sistem ali pa o njem šele razmišljate, morate zraven kupiti tudi priljubljeni solarni regulator 12V ali kakšno drugo njegovo različico. Za nizko ceno boste dobili pomemben element, ki bo ščitil akumulator, za katerega ste najverjetneje odšteli veliko več.

Zadnji prispevki