Sončna elektrarna vam odpira vrata do marsikatere subvencije


sončna elektrarna subvencija

Postavitev domače sončne elektrarne je med Slovenci vse bolj priljubljena. Razlogov za to je več, vsekakor pa k odločitvi za domačo sončno elektrarno veliko pripomorejo različne subvencije, ki jih lahko pridobite pred začetkom postavitve elektrarne. Zato si preberite katere prednosti vse prinaša sončna elektrarna. Subvencija vam v primeru odločitve za postavitev namreč ne uide.

Sončna elektrarna subvencija je pogosto iskana besedna zveza v spletnih iskalnikih

Besedna zveza sončna elektrarna subvencija je z razlogom ena izmed bolj iskanih besednih zvez v spletnih iskalnikih, saj postavitev sončne elektrarne pogosto povezujemo prav s številnimi subvencijami, do katerih smo ob postavitvi upravičeni in katere močno pripomorejo k temu, da se nam investicija v domačo sončno elektrarno kmalu povrne.

Edina prednost sončne elektrarne pa ni le v tem, da smo ob njeni postavitvi upravičeni do številnih subvencij, ampak tudi to, da z domačo sončno elektrarno postanete šef samooskrbe z električno energijo in tako nismo več odvisni od javnega električnega omrežja, dni brez električne energije zaradi napovedanega ali nenapovedanega vzdrževanja … Velik prihranek na račun položnic za električno energijo pa je le še dodaten razlog za veselje. Poleg tega pa lahko z lokalnim podjetjem za oskrbo z električno energijo sklenete tudi pogodbo o prodaji viška vaše električne energije pridobljene s sončne elektrarne v javno električno omrežje in tako zaslužite še nekaj dodatnega denarja.

Najbolj pogosta sončna elektrarna subvencija je subvencija Eko-sklada

Eden izmed pomembnejših korakov pri postavitvi domače sončne elektrarne je zagotovo dobro poizvedovanje o različnih ponudbah, možnostih postavitve in nenazadnje tudi pridobivanja subvencij, do katerih je upravičena vaša bodoča sončna elektrarna. Subvencija je odvisna od izpolnjevanja pogojev in od aktualnega razpisa. Večina uporabnikov za postavitev sončne elektrarne pridobi subvencijo Eko-sklada, ki je v Sloveniji zadolžen za spodbujanje uporabe okolju prijaznih tehnologij in gradnje.

Ker imamo v Sloveniji kljub odličnim pogojem še vedno premalo sončnih elektrarn, posledica česar je tudi nizek delež proizvedene električne energije z obnovljivimi viri, so subvencije Ekosklada še vedno zelo aktualne. Poleg subvencije pa vam Ekosklad ponuja tudi možnost pridobitve ugodnega kredita za nakup in postavitev sončne elektrarne.  Vaša naloga je le, da se dovolj zgodaj pozanimate o aktualnih razpisih za subvencije ter o pogojih, ki jih morate za to izpolnjevati. V času pisanja tega članka sta aktualna dva razpisa za pridobitev subvencije.

Katere so še druge možnosti za pridobitev subvencije?

Ob postavitvi sončne elektrarne je verjetno interes večine kupcev, da jim uspe sončno elektrarno kupiti, vgraditi in zagnati s čim nižjimi stroški. Zato se poleg subvencije Eko sklada pozanimajte, ali so trenutno aktualni še kakšni drugi razpisi na katerih bi lahko sodelovala vaša sončna elektrarna. Subvencija je lahko namreč pridobljena tudi iz drugih virov. V Sloveniji imamo kar nekaj občin, ki se zavedajo pomembnosti spodbujanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, zato ponujajo različne razpise, prek katerih lahko pridobite nepovratna sredstva za bodočo sončno elektrarno. Informacije ali nepovratna sredstva za sončne elektrarne ponuja tudi vaša občina pa lahko najlažje pridobite z obiskom spletne strani vaše občine ali pa kontaktirate odgovorno osebo za okolje in prostor ali gradbene zadeve.

Še eno možnost, ki jo ima vaša sončna elektrarna subvencija pa je sklenitev pogodbe z lokalnim dobaviteljem električne energije in oskrbnikom električnega omrežja. V primeru, da načrtujete postavitev nekoliko večje sončne elektrarne, ki bo pridelala več električne energije, kot bi jo vaše gospodinjstvo potrebovalo, lahko z lokalnim ponudnikom električne energije sklenete dogovor o odkupu električne energije. Če pa je ponudnik naklonjen odkupu električne energije z domačih sončnih elektrarn, pa vam lahko ponudi tudi začetno finančno injekcijo. Realizacija te možnosti je v Sloveniji sicer še zelo v povojih, toda ničesar ne morete izgubiti, če se pozanimate tudi o tej možnosti.

Zadnji prispevki