Sončna elektrarna, ki prinese elektriko tudi v vikend ali počitniško hišico


sončna elektrarna za vikend

Načini za pridobivanje električne energije postajajo iz leta v leto inovativnejši in prilagodljivi tudi za objekte v posebnih okoliščinah, ki nimajo dostopa do elektrodistribucijskega omrežja ali pa je ta otežen. Sodobne rešitve olajšajo razmere vsem, pri katerih bi bil priklop na javno električno omrežje predrag, tistim, ki želijo biti energetsko neodvisni in samostojni ter tistim, ki vira elektrike ne potrebujejo vsakodnevno ampak le občasno – npr. za počitniške hišice, vikende, gorske koče itd. Za te primere je prava rešitev sončna elektrarna za vikend oz. drugi podoben objekt, ki je zmeren porabnik električne energije in ne potrebuje njenega neomejenega celoletnega dostopa.

Otočna sončna elektrarna – za vikend, počitniško hišo ali gorsko kočo

Otočna sončna elektrarna se od običajne razlikuje v tem, da ni povezana z elektrodistribucijskim omrežjem. Namenjena je lokalni samooskrbi, navadno za eno stanovanje oz. objekt. Lahko se uporablja kot stalni oz. primarni vir energije, lahko pa služi le kot dopolnilni vir skupaj z drugimi viri energije. Sončna elektrarna za vikend je izjemno praktičen sistem in pravilno izbrana zadosti vsem potrebam po električni energiji kjerkoli in kadarkoli. Pri odločanju o tem morate biti pozorni na naslednje stvari:

  • pravilno dimenzioniranje moči sončne elektrarne;
  • ustrezno število sončnih celic oz. solarnih modulov;
  • kapaciteto hranjenja energije.

Če je sončna elektrarna za vikend primarni vir pridobivanja energije, je treba pred odločitvijo o tem natančno preučiti, koliko elektrike dnevno bodo porabili uporabniki, kakšna bo količina proizvedene električne energije ob sončnih in senčnih dneh, koliko proizvedene energije je mogoče shraniti, za koliko dni bi predvidoma zadostovala zaloga ter koliko energije se bo iz različnih razlogov izgubilo. Vsaka sončna elektrarna za vikend je prilagojena individualnim potrebam po elektriki, saj je njena velikost odvisna od tega, koliko naprav bo oskrbovala.

Zaradi napačnega dimenzioniranja sončne elektrarne lahko pride do nepričakovanega oz. nenačrtovanega pomanjkanja energije, ali do potrebe po uvajanju dodatnega vira energije kot je npr. dizel agregat, česar si gotovo ne želimo, saj je sončna energija vsestransko uporaben, brezplačen, obnovljiv in ekološki vir energije. Za različne vrste porabnikov je tako na voljo sončna elektrarna za vikend v več velikostih: majhna za priključitev porabnikov do 300 W (hladilnik, TV, varčne žarnice), srednja za dodatno priključitev do 500 W (npr. še radio) ali velika z možnostjo priključitve porabnikov do 1000 W (npr. še črpalka za vodo itd.).

Zakaj izbrati otočno sončno elektrarno za vikend?

 

  • Neodvisnost od električnega omrežja

Sončna elektrarna za vikend je zanesljiv in prilagodljiv vir električne energije tudi tam, kjer ni dostopa do javnega električnega omrežja. Za njeno vzpostavitev ni potrebnih posebnih dovoljenj elektrodistributerjev, zato se lahko postavi hitro in brez zapletov, hkrati pa ponuja električno energijo vedno, ko jo potrebujete. Omogoča samostojno pridobivanje elektrike in je neodvisna od električnih izpadov, ki so na odročnih krajih s slabo povezavo še posebej pogosti. Sončna elektrarna za vikend služi kot primarni ali rezervni vir energije, mogoče pa jo je priključiti tudi na obstoječi generator, s čimer je manjša poraba njegovega goriva. Vsaka sončna elektrarna ima navadno še posebne komponente za shranjevanje viškov pridobljene energije, zato te ne bo zmanjkalo, tudi če se kdaj nepričakovano pojavite na objektu in takoj potrebujete elektriko.

  • Zmanjšanje stroškov za elektriko

Neodvisnost od električnega omrežja s seboj prinaša tudi neodvisnost od nihanja cen električne energije, saj je proizvedena energija na voljo popolnoma brezplačno. Sončna elektrarna za vikend dolgoročno pripomore k zmanjšanju stroškov in ne le to, višek energije, ki jo proizvede, lahko prodate v omrežje in s tem še dodatno zaslužite. Odveč so tudi vse skrbi o tem, kdaj porabljati elektriko, saj je v posameznih obdobjih potrošnja večja in posledično se zviša tudi cena elektrike. Za postavitev take elektrarne je mogoče pridobiti subvencijo, kar še zniža začetno investicijo.

  • Preprostost uporabe

Sončna elektrarna za vikend se ponaša z dolgo življenjsko dobo, ki traja več desetletij, v vsem tem času pa ne bo povzročala dodatnih skrbi s posebnim vzdrževanjem celotne elektrarne ali njenih komponent. Tudi delovanje sončne elektrarne je avtomatizirano, zelo tiho in prijazno okolju, saj izkorišča naraven vir sončne energije, ki jo pretvori v električno.

  • Celoten sistem je mogoče nadgraditi

V primeru povečanih potreb po električni energiji je sončno elektrarno mogoče nadgraditi oz. povečati z dodajanjem posameznih sončnih celic. V tem primeru je treba preveriti, ali so kapacitete obstoječih akumulatorjev še ustrezne in po potrebi dokupiti še te skupaj s solarnim regulatorjem. Hibridna sončna elektrarna za vikend omogoča, da se lahko kot alternativna vira energije za pridobivanje elektrike kot podpora soncu koristita še energija vetra ali vodnih virov, saj gre za izredno prilagodljive sisteme, ki omogočajo različne načine pridobivanja energije in njihovo kombiniranje.

Kakšni so pogoji za postavitev sončne elektrarne za vikend?

Za kar najboljšo izkoriščenost delovanja sončne elektrarne je pomembno, da je del strehe objekta, kjer bo nameščena sončna elektrarna za vikend obrnjena proti jugu, in sicer z naklonom okoli 30°. Prav tako naj na njo in okolico pada čim manj sence, da bo izkoristek sončnih žarkov kar največji. Nujna je dobro ohranjena kritina, ki bo zdržala konstrukcijo s solarnimi paneli in ustrezna strelovodna zaščita ter požarna varnost strehe oz. celotnega objekta. Sončna elektrarna za vikend je odlična pridobitev za vse, ki bi sicer zaradi različnih razlogov imeli onemogočen dostop do električne energije, saj bo zmeraj zagotovila dovolj velike količine energije, s katerimi boste brezskrbno preživljali ure in dneve na vikendu v družbi vaših najbližjih.

Zadnji prispevki