Sončna energija v Sloveniji


sončna energija v sloveniji

Potencial, ki ga ima sončna energija v Sloveniji, je kljub naši ozemeljski majhnosti, zelo velik. V zadnjem desetletju smo lahko zasledili vedno večjo ozaveščenost o tem, kako lahko sončna energija v nasprotju s klasičnim pridobivanjem električne energije, ohranja zdravo okolje. Slovenci so se tako vedno bolj začeli zavedati, da je sončna energija zelo donosna tudi v ekološkem pogledu, saj velja za zelo čisto in tako okolju prijazno. Sončna energija v Sloveniji se je, od njenega prihoda na naš trg, izkazala v svoji donosnosti in »zaprla usta« še tako glasnim skeptikom, ki so trdili, da je to še ena velika marketinška poteza.

Začetek sončnih elektrarn v Sloveniji

Naša država je med tistimi »srečnicami« v svetu, ki imajo na voljo zelo veliko površino enakomerne osončenosti, kar nam ponuja veliko možnosti za razvoj sončnih elektrarn. Slovenija je svojo prvo postavitev sončne elektrarne doživela v letu 2001. Od tega leta naprej smo lahko na naših tleh zasledili postopno večje povpraševanje po malih sončnih elektrarnah, ki so za našo državo najbolj primerne. Prebivalstvo se je predvsem zaradi vedno boljše informiranosti začelo zavedali, da je sončna energija, skoraj edini energetski vir, ki ga lahko na obnovljiv način izrabljamo.

Koliko sončne energije lahko proizvedemo v Sloveniji?

Sončna energija v Sloveniji se proizvaja po celotnem ozemlju naše države. Po meritvah leta 2016 je skupna količina energije proizvedene v Sloveniji znašala 6.830 ktoe, od tega je zabeležena pridelana sončna energija v Sloveniji znašala 2% celote vrednosti. Podatki iz letošnjega julija 2020 kažejo, da z  uporabo novodobnih solarnih konstrukcij, elektriko pridobiva kar  8.027 sončnih elektrarn po celi Sloveniji. Največji zabeleženi delež slovenskih sončnih elektrarn je v podravski regiji, kjer je nameščenih kar 2023 elektrarn. Proizvedena sončna energija v Sloveniji pa je veliko manj priljubljen koncept v Posočju, saj število sončnih elektrarn znaša samo 366 elektrarn. Seveda ne moramo trditi, da je porazdeljenost sončnih elektrarn po državi zgolj odraz popularnosti. Velik vpliv na to koliko elektrarn je v določeni slovenski regiji je predvsem odvisno od količine sonca, ki ga za optimalno delovanje potrebuje tovrstna konstrukcija. Sončna energija v Sloveniji in drugod po svetu je tako zelo povezana s stopnjo sončnega obsevanja na določnem terenu. Na prvo žogo bi tako lahko trdili, da je Primorska regija tista, ki je primarna proizvajalka slovenske sončne energije. Kljub temu, da je tam največja izpostavljenost in stopnja sončnega sevanja, ta proizvede manj kot 10% moči vse sončne energije proizvedene v Sloveniji. Največji deleže inštalirane moči, ki jo merimo v MW, ima kot smo že omenili Štajerska oz. bolj natančno okolica Maribora. Sončne elektrarne na tem območju proizvedejo do 12,5 MW moči, kar predstavlja kar neverjetno tretjino vse moči, ki ga predstavlja sončna energija v Sloveniji. V radiju nekaj kilometrov oz. v okolici Celja pa sončne elektrarne proizvedejo 8,9 MW, kar je prav tako zelo veliko. Štajerska, ki pridela kar polovico vse moči, pridobljene s sočnimi elektrarnami, zato velja za najbolj donosno »sončno« regijo.

Sončna energija v Sloveniji – kakšna je bila preteklost in kako svetla je njena prihodnost?

Iz grafov, ki kažejo napoved rasti kumulativne moči, ki jo proizvedejo sončne elektrarne, se je od leta 2007 pa do leta 2025, močno povečevala. Poglejmo si, kako se je pridelana kumulativna moč, ki jo premore sončna energija v Sloveniji, gibala v preteklosti in kakšne so napovedi za prihodnost.

  • PREGLED KOMULATIVNE MOČI IZ SONČNIH ELEKTRARN V PRETEKLIH LETIH

Od leta 2007, ko na slovenskih tleh ni bilo zaslediti večjih proizvajalcev sončne energije, se je njihhovo število postopoma povečevalo. Največji preskok v številu smo lahko zasledili med letom 2009 in 2010. Sončna energija v Sloveniji se je v tem času povečala iz 9MW na kar 45 MW. Podobno se je zgodilo tudi med letoma 2010 in 2011, ko smo lahko bili priča povečanju kumulativne moči, pridelane s sončnimi celicami, iz 45 MW na kar 99 MW. Podoben trend se je nadaljeval tudi v obdobju leta 2011 in 2012, ko smo iz 99MW prišli na 222MW. Po tem letu se je skupna sončna energija v Sloveniji minimalno povečevala. Do leta 2019 so naše sončne elektrarne proizvedle kar 313 MW kumulativne instalirane moči.

  • NAPOVEDI ZA PRIHODNOST PROIZVODNJE SONČNE ENERGIJE V SLOVENIJI

Strokovnjaki na podlagi statistike predvidevajo, da bo tako število sončnih elektrarn kot tudi količina kumulativne instalirane moči, rasla vse do leta 2025. Enakomerna rast, ki naj bi jo zabeležili v naslednjih letih, naj bi tako do leta 2025 znesla 562 MW.

Sončna energija v Slovniji – kakšna je finančna podpora sončnim elektrarnam?

OVE je leta 2018 v namen podpore v proizvodnji električne energije izplačal kar veliko vsoto pomoči. Ta je znašala 135,1 milijon EUR, kar pa seveda ni vezano le na pridelavo sončne energije, ampak na celotni elektro-energijski sektor. Od celotnega zneska je bila sončna energija v Sloveniji deležna 46,5%, kar znese zavidljivih 62,8 milijona EUR. Kljub temu, da je vsota kar velika, pa smo bili v letu 2018 priča znašanju prispevkov namenjenih »sončni« industriji. V enem letu, torej od 2017 do 2018, smo lahko zasledili zmanjšanje podpore za kar 11%. Vzrok zato pa leži predvsem zaradi zmanjšanja proizvodnje električne energije, ki je posledica  manjše stopnje sevanja.

Sončna energija v Sloveniji postaja vedno bolj popularen trend samooskrbe. Iz zgoraj razvidnih podatkov pa lahko zaključimo, da Slovenija glede na svoje naravne zmožnosti skriva še veliko neodkritega potenciala. Upamo, da bo velik potencial sončne energije za naše gospodarstvo sposoben videti tako vsak posameznik, kot tudi slovenska politika. Samo na tak način bomo lahko resnično opravičili rek o državi na sončni strani Alp.

Zadnji prispevki