Od sončne celice do sončne elektrarne


sončne celice cena

Sončna energija je v zadnjih desetletjih vse bolj donosen način za pridobivanje energije tako v gospodinjstvih kot tudi za izrabo v industriji in širše. Sončne celice predstavljajo alternativo klasičnim možnostim za pridobivanje energije, sonce pa je naraven, obnovljiv vir, z izrabo katerega ne onesnažujemo okolja. Povečane potrebe po energiji zahtevajo vedno nove rešitve za pridobivanje energije in ena od njih so sončne celice. Cena zanje je z leta v leto nižja, saj jih napredek tehnologije vse bolj približuje tudi povprečnemu uporabniku.

V sončnih celicah se vrši pretvorba svetlobe iz energije sonca v električno energijo, in veda, ki se ukvarja s tem, se imenuje fotovoltaika. Sončno sevanje sestavljajo različne vrste svetlobe: ultravijolična, vidna in infrardeča svetloba, vsaka od njih pa predstavlja različen odstotek solarne energije, ki jo pretvarjajo sončne celice. Cena teh pretvornikov je odvisna od različnih dejavnikov, sicer pa so to osnovni gradniki fotovoltaičnega sistema. Delujejo tako v sončnem kot slabem vremenu, pa tudi pozimi, le da takrat proizvedejo manjšo količino energije

Sončne celice – cena je odvisna tudi od vrste

Hiter vsakodnevni napredek tehnologije in industrije ter sodobne rešitve za izkoriščanje obnovljivih virov energije so tudi na področju izdelave sončnih celic prinesle različne vrste teh celic, v grobem poznamo tri različne:

  • Monokristalne sončne celice: imajo največji izkoristek sončne energije, saj so v laboratorijskih pogojih sposobne pretvoriti kar 25 % sončne energije v električno, v običajnih pa znaša ta odstotek od 15 do 17 % celotne zbrane sončne energije. Pogoj za njihovo optimalno delovanje je čim večja količina sončnega obsevanja, saj je od tega odvisna izhodna moč sončne celice. Cena teh celic je zaradi večjega izkoristka tudi najvišja med vsemi tipi sončnih celic, saj je njihova proizvodnja visoko tehnološko dovršena, natančna in precizna. Izdelane so iz silicija, kar še nekoliko dvigne njihovo končno ceno. Njihova slabost je, da so rigidne in se ne morejo prilagajati površini.

 

  • Polikristalne sončne celice: imajo nekoliko manjši izkoristek od monokristalnih, ta znaša v laboratorijskih pogojih okoli 20 %, sicer pa se navadno giblje med 13 in 17 %. Primerne so za postavitev na prostem in za večje strešne površine, zato se mnogi kupci pogosto odločajo za te sončne celice. Cena zanje je ugodnejša kot za monokristalne, saj so izdelane iz cenejšega materiala ingota. Tudi te sončne celice so rigidne, na leto pa enako kot monokristalne izgubijo okoli 0,5 % svoje moči.
  • Amorfne sončne celice: cena zanje je najugodnejša, a so tudi najmanj kvalitetne med vsemi tremi tipi sončnih celic. Njihov laboratorijski izkoristek znaša do največ 12 %, tiste iz serijske proizvodnje pa dosegajo od 5 do 7 % učinkovitosti. Še ena njihova slabost je ta, da se veliko hitreje starajo, na leto izgubijo okoli 1 % svoje moči, zato je njihova življenjska dobra kratka – že po nekaj mesecih začne padati izkoristek te sončne celice. Cena je privlačen dejavnik pri njihovem nakupu, v primerjavi s prejšnjima vrstama sončnih celic pa so veliko bolj občutljive na svetlobo, zato učinkovito delujejo tudi pri slabši sončni svetlobi oz. drugih vremenskih pogojih. Za proizvodnjo so to najenostavnejše sončne celice – cena je temu primerno nižja, saj so izdelane iz amorfnega silicija, ki mu je dodan vodik. Solarni modulih iz teh vrst sončnih celic so t. i. tankoplastni moduli, vendar potrebujejo za enako učinkovitost oz. donosnost kot ostala dva modula iz kristalnih celic kar dvakrat večjo površino. Zato so primerni predvsem tam, kjer ni prostorskih omejitev in na obsežnih odprtih površinah.

Sončne celice se združujejo v solarne module

Napetost posamezne sončne celice znaša le 0,5 V, zato se te združujejo v solarne panele, da dosežejo primerno moč. Povezane so lahko vzporedno ali zaporedno, odvisno od prostora, ki je na voljo za sončne celice. Cena zanje je ugodna, sploh če pomislimo na to, da bomo zaradi izkoriščanja brezplačne sončne energije povsem neodvisni od javnega električnega omrežja. Moduli so v obliki plošče, trdnost jim daje aluminijast okvir, na sprednji strani pa so pred atmosferskimi vplivi še dodatno zaščiteni s posebno vrsto stekla, ki varuje sončne celice. Cena zanje je odvisna tudi od tega, koliko sončnih celic je povezanih v te module, navadno pa gre za skupek 36 ali 72 sončnih celic.

 

Solarni moduli tvorijo solarne sisteme in sončne elektrarne

Solarni moduli so del celotnega sistema, ki skupaj z drugimi elementi tvori solarne sisteme oz. sončne elektrarne, katerih osnovni gradniki so sončne celice. Cena solarnih sistemov je subvencionirana s strani države, zato se za sončne elektrarne na domači strehi odloča vse več Slovencev. Presežek pridelane električne energije lahko namreč oddajo v javno omrežje in za to dobijo ustrezno plačilo. Sončne elektrarne so eden od okolju najprijaznejših sistemov za proizvodnjo elektrike, delujejo pa povsem avtomatično, zanje so potrebne le ustrezno delujoče sončne celice. Cena zanje se hitro povrne v proračun, ki je namenjen za njihov nakup, saj koristijo brezplačno sončno energijo. Potrebno je le izbrati ustrezno moč solarnih panelov, da bo izkoristek sončne energije kar najboljši. Izkoristek je odvisen tudi od tehnologije, s katero so narejene sončne celice, cena zato ne sme biti odločilen dejavnik pri njihovem nakupu. Pomembno je, da se pri njihovi izbiri upoštevajo dnevne potrebe po električni energiji, na podlagi česar se odloči o tem, ali bo zadostovalo le nekaj solarnih modulov, ali pa je bolje vse skupaj razširiti na celoten solarni sistem.

Zadnji prispevki