Postavitev sončne elektrarne – kako in zakaj?


postavitev sončne elektrarne

V času, ki teži k čedalje večji samooskrbnosti, se verjetno marsikdo odloča o postavitvi lastne sončne elektrarne. Pri tem se seveda pojavljajo določena vprašanja – najpogostejše in najbolj pereče je seveda, ali se postavitev sončne elektrarne sploh izplača, drugo pa je, ko se enkrat odločimo za investicijo, kako jo najenostavneje in najceneje tudi izpeljati. V besedilu, ki je pred vami, vam ponujamo izčrpna odgovora na obe vprašanji in še mnogo dodatnih informacij, da boste to pomembno odločitev, ki ima potencial, da spremeni vaše življenje na bolje, lažje in bolj informirano sprejeli.

Najprej bomo seveda odgovorili na vprašanje, kaj sploh je sončna elektrarna. To je, povedano poenostavljeno, zasebna elektrarna, ki za gospodinjstvo ali več teh sevanje sonca pretvarja v električno energijo. S Sončevo energijo se lahko seveda ogrevajo tudi poslovne stavbe, hoteli, itd., vendar so v tem primeru potrebe po energiji (in s tem tudi elektrarna) bistveno večje.

Zakaj se postavitev sončne elektrarne izplača?

  1. Sonce je neskončen in brezplačen vir energije. Za razliko od premoga, nafte, plina in drugih podobnih virov, je Sonce obnovljiv vir energije, ki nam lahko daje elektriko, dokler nam bo svetilo. To pomeni, da po namestitvi sončne elektrarne razen občasnega vzdrževanja energijo za svoj dom pridobivate popolnoma brezplačno. Nič več položnic in nič več računanja, kako bo šlo iz meseca v mesec. In predvsem nič bojazni, da bi zaradi dotrajanega električnega omrežja, ki dovaja energijo v vaš dom, ostali brez elektrike.

Ne samo, da vam bo postavitev sončne elektrarne že sama po sebi prinesla prihranke, za to okolju prijazno investicijo lahko dobite celo finančno pomoč. Eko sklad namreč prebivalcem Slovenije ponuja nepovratna finančna sredstva, s katerimi si boste lahko krili dobršen del stroškov namestitve sončne elektrarne. Če za svoje gospodinjstvo ali mali poslovni objekt kupujete ali vgrajujete napravo, s katero se boste lahko samooskrbovali z električno energijo, pridobljeno s pomočjo Sonca, lahko pridobite nepovratna finančna sredstva Eko sklada.

  1. Postavitev sončne elektrarne je investicija z izjemno dolgo življenjsko dobo. Ne glede na vaše potrebe po energiji in posledični velikosti vaše sončne elektrarne se vam bo investicija zagotovo povrnila. Sončne elektrarne imajo namreč življenjsko dobo kar 30 let – kar pomeni, da ne boste le dobili nazaj denar, ki ste ga vložili v postavitev vaše lastne sončne elektrarne, temveč ga boste zajeten kupček tudi prihranili. Pomislite, koliko vas mesečno stane položnica za elektriko. V povprečju se strošek nakupa in postavitve sončne elektrarne povrne v devetih do 15 letih, kar pomeni, da boste od tedaj lahko vsak cent, ki bi ga sicer namenili za plačilo položnice, ohranili na računu in si z njim privoščili kaj lepega.

Kako poteka postavitev sončne elektrarne?

Najprej morate ugotoviti, ali je vaša streha sploh primerna, da se na njej postavi sončna elektrarna. Najpogostejši primer, v katerem izvajalec odsvetuje postavitev sončne elektrarne, je, ko lastnik stavbe ne želi prej zamenjati dotrajane strešne kritine. Ovira je lahko tudi majhna streha, a premajhna površina strehe pomeni samo, da potrebe gospodinjstva po električni energiji ne bodo v celoti pokrite s sončno elektrarno, zato bo potrebno električno energijo dokupovati. Nadalje, če je stavba v senci (ali ima enokapno streho, obrnjeno proti severu) in do nje vse leto ne pride dovolj svetlobe, postavitev sončne elektrarne nanjo ni mogoča oziroma bolje rečeno ni smiselna.

Optimalna postavitev sončnih celic je pod kotom od 30 do 35 stopinj. Pri tem naklonu, kot so pokazale raziskave, sončne celice proizvedejo največ električne energije. Tudi, če imate streho, ki ne ustreza temu naklonu, pa je postavitev sončne elektrarne še vedno mogoča. Sicer je za takšno postavitev potrebna večja površina, vendar je mogoče postaviti konstrukcijo, ki sončne celice drži pod optimalnim kotom, tako da se zagotovi največji možen izkoristek.

Za postavitev sončne elektrarne boste potrebovali soglasje lastnikov oziroma solastnikov stavbe. Nadalje boste potrebovali dovoljenje Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo in pogodbo o priključitvi in dostopu. Gradbenega dovoljenja za namestitev sončne elektrarne ne potrebujete. Če je vaš objekt pod spomeniškim varstvom, bo moral soglasje za izgradnjo sončne elektrarne podati Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije.

Je potrebno pred namestitvijo sončne elektrarne menjati strešno kritino?

Načeloma ne, če je strešna kritina v primernem stanju, da bo na njej tri desetletja ali dlje stala sončna elektrarna. Če ste imeli v bližnji prihodnosti tako ali tako namen zamenjati strešno kritino, pa je dobro, da to storite še pred postavitvijo sončne elektrarne.

Sončna elektrarna je investicija, ki vas bo sicer stala kar nekaj denarja, vendar se na dolgi rok gotovo izplača. Z njo boste naredili korak k samooskrbnosti, ki bo pozitiven tako za vašo denarnico kot tudi za okolje, poleg tega pa vam bo prinesla tudi visoke prihranke.

Zadnji prispevki