Solarni regulator – kaj je in kaj je njegova naloga?


solarni regulator

Večina ljudi, ki imajo kaj opraviti s sončno energijo vedo, da je solarni regulator še kako pomemben, ni pa veliko ljudi, ki bi natančno razumeli točno funkcij, ki jo mora opraviti solarni regulator. Če odvzamemo vse modne funkcije teh regulatorjev, pravzaprav vsi opravijo svojo nalogo, naj bodo ti dragi ali pa cenejši in morda manj dovršeni.

Kaj počne solarni regulator?

Če si ogledamo podrobnejše opise katerega koli solarnega regulatorja, je prvi element in v nekaterih primerih edina funkcija, ki prepreči, da bi se baterija preveč napolnila. Solarni regulator to stori s preprostim odklopom sončnih kolektorjev od akumulatorja. Na osnovni ravni to pomeni, da je solarni regulator le stikalo, vendar stikalo z možgani. Dober solarni regulator ima še kakšne druge funkcije, eden takih je STECA. Povsem jasno je, da želimo, da regulator odklopi sončne celice šele, ko so baterije napolnjene, za to pa mora imeti nekaj intelegence in nekaj znanja o baterijski tehnologiji. Z nekaj razumevanja, kako se baterije polnijo, je bolj smiselno dovoliti, da se napetost akumulatorja dvigne do regulacijske točke, nato pa skrbno regulira naboj s plošč, da nekaj časa zadrži napetost na tej točki. To je absorbacijska faza, običajno traja 92 % do popolnoma napolnjenih baterij. Po končani fazi se solarni regulator spusti v “plavajoči sistem” in v tem sistemu pušča dovolj naboja do plošč do baterij, da napetost akumulatorja ostane na svoji “plavajoči točki”.

Z drugimi besedami, sončna energija ni enakomerna, obsevanost sončnih celic je različna, zato bi občasno lahko prišlo do prenapolnjenosti akumulatorja. Posledica le tega je lahko celo eksplozija in s tem bi zmanjšali življenjsko dobo akumulatorja. 

Solarni regulator – preprečevanje prenapolnosti akumulatorja.

Solarni regulator zmanjša polnjenje akumulatorja, ko je ta poln. Ko napetost akumulatorja pade je solarni regulator tisti, ki znova omogoči polnjenje akumulatorja.

Ko je akumulator poln, ne more sprejemati dodatne energije iz solarnega modula. Če bi se solarni modul prenapolnil, bi prišlo do vretja akumulatorjev, povečalo bi se plinjenje, izhajala bi voda, zaradi plinjenja pa lahko pride tudi do eksplozije. Lahko pa tudi povišana napetost v akumulatorjih poškoduje električne naprave, ki jih oskrbuje. Nekateri solarni regulatorji uravnavajo polnjenje akumulatorja tako, da popolnoma vključijo in izključijo polnjenje akumulatorja. Pri nekaterih solarnih regulatorjih polnjenja je možno točko, ko solarni regulator polnjenja spremeni napetost z katero se polni akumulator, nastaviti, pri drugih je nastavitev avtomatska.

Solarni regulator – preprečevanje toka v obratni smeri

Sončne celice čez dan polni akumulator, ponoči pa pride do obratnega procesa. Pri solarnih modulih z manjšo močjo, kjer ni potrebno uporabiti regulator polnjenja, nekateri proizvajalci že vgradijo diodo, ki preprečuje praznjenje akumulatorja. Torej, ponoči tok iz baterije teče v obratni smeri, da je ne izgubimo, so nam v pomoč sončni regulatorji, sicer so izgube toka zelo skromne, vendar regulator polnjenja lahko te izgube prepreči.

Solarni regulator s temperaturnim senzorjem.

Zdaj smo že spoznali temperaturo akumulatorja, ki se spreminja z okoljem, s tem pa se spreminja tudi točka optimalnega polnjenja. Ko se akumulator polni, se seveda segreva, zato je potrebno polnjenje akumulatorja prilagoditi njegovi temperaturi. Temu pravimo temperaturna kompenzacija. 

Pri nizkih temperaturah bo solarni regulator polnil akumulator z višjim tokom, pri višjih temperaturah pa ga bo polni z manjšim. Če je temperaturni senzor vgrajen v solarni regulator, mora biti ta nameščen čim bliže akumulatorju, da bo “prebral” realno temperaturo, lahko pa je tudi regulator, ki ima kabel in se namesti na akumulator ter tako bolj natančno odčita temperaturo akumulatorja. 

Solarni regulator, kako izbrati primernega in kakšnega?

Osnovna izbira je odvisna od moči solarnih panelov v solarnem sistemu in od napetosti solarnega sistema. Kakšno funkcijo solarnega regulatorja bomo izbrali, je odvisno od vašega proračuna, ki ste ga namenili v ta namen in od samega solarnega sistema. Lahko izberete večji solarni regulator, ki je primeren za višji tik in ne škodi, morda pa ga boste koristno uporabili kasneje, če se boste odločili širiti svoj solarni sistem. 

Solarni regulator mora ustrezati nominalni napetosti solarnega sistema, ter omogočati maksimalen tok polnjenja akumulatorja. Potrebno moč solarnega regulatorja izračunamo tako, da vzamemo podatek o kratkostičnem toku in ga pomnožimo z varnostnim faktorjem 1,25, izberete le še solarni regulator polnjenja, katerega moč, je enaka ali višja od zmnožka. Ko izberete solarni modul, ne pozabite na morebitne kasnejše širitve solarnega sistema. Če bomo v prvi fazi postavitve solarnega sistema skoparili pri izboru moči solarnega regulatorja, bo potrebno solarni regulator pri širitvi solarnega sistema zamenjati z zmogljivejšim, kar pa pomeni dodatne in nepotrebne stroške.

Kje mora biti nameščen solarni regulator?

Regulator mora biti nameščen čim bližje akumulatorju, da je kontrola polnjenja na čim bolj relativnih podatkih, a je vseeno priporočljivo, da solarni regulator ohrani varnostno razdaljo vsaj 30 centimetrov od solarnega akumulatorja. Prav tako naj se solarni regulator namesti na hladen in suh prostor.

Solarni regulator, postopek povezovanja s solarnim modulom in akumulatorjem.

Pri povezovanju regulatorja s solarnim modulom in akumulatorjem ter porabnikom, je potrebo upoštevati vrstni red povezovanja, saj v nasprotnem primeru sistem ne bo deloval. Najprej je potrebno povezati akumulator s solarnim regulatorjem, nato je potrebno povezati solarni modul s solarnim regulatorjem in na koncu še električne porabnike s solarnim regulatorjem polnjenja. Priporoča se, da na + solarni kabel namestite varovalko. Če imate solarni regulator serije Steca Solsum F, se bo pri pravilni povezavi akumulatorja s solarnim regulatorjem prižgala zelena LED lučka.

Če ste uporabnik solarnega sistema in se poslužujete porabe energije obnovljivih virov, ali pa boste šele postali, je to vsekakor odlična, bolj ekonomična in predvsem okolju prijazna naložba, ki lahko posameznikom pomaga zmanjšati “ogljični odtis”. Čeprav se vam morda zdi precej zajetna naložba, je vseeno danes dosti bolj dostopna in se bo dolgoročno obrestovala. Sistem solarne energije ni tako zapleten, soncu daje energijo in jo s pomočjo komponent ali bolj znanih fotonapetostnih celic, ki so zasnovane za pretvorbo sončne svetlobe v enosmerni tok, nato s pomočjo pretvornika pretvori v porabo energije. V samem jedru sistema pa je majhna vendar zelo pomembna komponenta, ki se imenuje solarni regulator.

Zadnji prispevki